შესავალი

შესავალი

სტარტაპი არ არის დიდი კომპანიის მცირე ვერსია, ის განხვავებულ მიდგომას საჭროებს რომ წარმატებულ ბიზნესად იქცეს. შესაბამისად, კურსის მიზანი არ არის ბიზნეს გეგმების შედგენა. მისი მიზანია გუნდებმა ჩამოაყალიბონ სტარტაპ აქტივობები და ვალიდური ჰიპოთეზები, რაც მათ დაეხმარება ინოვაციური და გლობალიზებადი ბიზნეს მოდელების განვითარებაში.

სრულად ნახვა

ღირებულების შეთავაზება მონაწილეებისთვის

სტარტაპების დახმარება გლობალური ექსპანსიის დაჩქარებაში (6 თვიანი პროგრამა)

4,500 აშშ.დოლარის ღირებულების მენტორინგის პროგრამის მიღება უცხოელ და ადგილობრივ მენტორებთან (აშშ-ს საელჩო დააფინანსებს შერჩეულ ქართულ სტარტაპებს)

6 უცხოელ მენტორთან შეხვედრა, სხვადასხვა მიმართულების ექსპერტიზით

კურსის წარმატებულად გავლის შემთხვევაში თქვენ აიმაღლებთ მზაობას სახელმწიფო გრანტის მოპოვებისთვის (მაგ:Matching გრანტი, ინოვაციური გრანტი, სხვ.), უცხოურ აქსელერატორში მოხვედრისთვის, სხვა დაფინანსების წყაროების მოძიებისთვის

ღირებულების შეთავაზება მონაწილეებისთვის
აპლიკაცია და შერჩევის პროცედურა

აპლიკაცია და შერჩევის პროცედურა

►15 აპრილიდან: ონლაინ რეგისტრაცია საიტზე https://ventureelevator.ge

►21 აპრილი, საღამოს 7-9 საათი: საინფორმაციო შეხვედრა ტერმინალში (აბაშიძის ქ. N34)

►0 აპრილი: რეგისტრაციის ბოლო ვადა

►15 მაისი: ინტერვიუსთვის შერჩევის შესახებ ინფორმირება

►TBD: ინტერვიუ

►17 მაისი: პროგრამის დაწყება

სრული ინფორმაცია

ორგანიზატორები / პარტნიორები